Centrum voľného času organizuje 1. ročník stolnotenisového turnaja – O veľkonočný pohár. Turnaj je určený pre neregistrovaných hráčov rozdelených do 7 kategórií:
1. mládež do 15 rokov
2. muži do 40 rokov
3. muži nad 40 rokov
4. muži nad 50 rokov
5. muži nad 60 rokov
6. muži nad 70 rokov
7. ženy nad 15 rokov

Prihlasovanie je možné do 3.4.2024 !!!

TERMÍN: 5.4.2024
MIESTO: telocvičňa SPŠE Piešťany, Brezová 2 Piešťany
ZAČIATOK: mládež: 16:00, dospelí: 17:00
ŠTARTOVNÉ: mládež – 3 €, dospelí – 5 €