Číslo účtu CVČ Ahoj Piešťany: SK9156000000005228300002

Do správy pre adresáta uveďte meno dieťaťa a názov krúžku/krúžkov, ktoré dieťa navštevuje.

Školné za druhý polrok (január, február, marec, apríl, máj, jún) je potrebné uhradiť do 31.01.2024

PRE DETI Z PIEŠŤAN
Výška mesačného poplatku za 1 mesiac pre deti z Piešťan je 6,00 €
Prosíme platbu za január, február, marec, apríl, máj, jún (v prípade, že vaše dieťa navštevuje krúžok aj v júni) zaplatiť do 31.01.2023 čo je spolu 30 € (za 5 mesiacov) a 36 € (za 6 mesiacov).

PRE DETI MIMO PIEŠŤAN
Výška mesačného poplatku za 1 mesiac pre deti mimo
Piešťan je 14,00 €
Prosíme platbu za január, február, marec, apríl, máj, jún (v
prípade, že vaše dieťa navštevuje krúžok aj v júni) zaplatiť do
31.01.2023 čo je spolu 70 € (za 5 mesiacov) a 84 € ( za 6
mesiacov).


Do správy pre adresáta uveďte meno dieťaťa a názov
krúžku/krúžkov, ktoré dieťa navštevuje
.

Obce, ktoré podpísali zmluvu s mestom Piešťany
Nižšie sú uvedené obce, ktoré podpísali zmluvu s mestom Piešťany. Pre
deti, z týchto obci je mesačný poplatok 6 € :
Neplatí pre deti prihlásené po 15.9.2023! pre tieto deti zostáva
výška školného 14€ bez ohľadu na to, z akej obce pochádzajú.

DOHODY O OBCAMI 2023/2024
Banka
Borovce
Brunovce
Častkovce
Dubovany
Ducové
Horná Streda
Horné Otrokovce
Hôrka nad Váhom
Krakovany
Modrová

Očkov
Ostrov
Pobedim
Potvorice
Rakovice
Ratnovce
Sokolovce
Svrbice
Trebatice
Veselé
Vrbové

Do správy pre adresáta uveďte meno dieťaťa a názov krúžku/krúžkov, ktoré dieťa navštevuje.