Číslo účtu CVČ Ahoj Piešťany: SK9156000000005228300002

Školné za druhý polrok (január, február, marec, apríl, máj, jún) je potrebné uhradiť do 31.01.2023

PRE DETI Z PIEŠŤAN

  • Výška mesačného poplatku za 1 mesiac pre deti z Piešťan je 6,00 €

Prosíme platbu za január, február, marec, apríl, máj, jún (v prípade, že vaše dieťa navštevuje krúžok aj v júni) zaplatiť do 31.01.2023 čo je spolu 30 € (za 5 mesiacov) a 36 € (za 6 mesiacov).

PRE DETI MIMO PIEŠŤAN

  • Výška mesačného poplatku za 1 mesiac pre deti mimo Piešťan je 14,00 €

Prosíme platbu za január, február, marec, apríl, máj, jún (v prípade, že vaše dieťa navštevuje krúžok aj v júni) zaplatiť do 31.01.2023 čo je spolu 70 € (za 5 mesiacov) a 84 € ( za 6 mesiacov).

Do správy pre adresáta uveďte meno dieťaťa a názov krúžku/krúžkov, ktoré dieťa navštevuje.

Obce, ktoré podpísali zmluvu s mestom Piešťany

Obce, ktoré podpísali zmluvu s mestom Piešťany a preto pre deti, z týchto obcií je mesačný poplatok za 6 € :

Častkovce

Hrádok

Brunovce

Horná Streda

Ducové

Potvorice

Očkov

Ratnovce

Veselé

Sokolovce

Modrová

Ostrov

Hlohovec

Banka

Svrbice

Vrbové