Číslo účtu CVČ Ahoj Piešťany: SK9156000000005228300002

PRE DETI Z PIEŠŤAN

  • Výška mesačného poplatku za 1 mesiac pre deti z Piešťan je 6,00 €

Prosíme platbu za október, november, december (v prípade, že vaše dieťa navštevuje krúžok aj v júni) zaplatiť do 31.10.2023 čo je spolu 18 € (za 3 mesiace).

Prosíme platbu za január, február, marec, apríl, máj, jún (v prípade, že vaše dieťa navštevuje krúžok aj v júni) zaplatiť do 31.01.2024 čo je spolu 30 € (za 5 mesiacov) a 36 € (za 6 mesiacov).

PRE DETI MIMO PIEŠŤAN

  • Výška mesačného poplatku za 1 mesiac pre deti mimo Piešťan je 14,00 €

Prosíme platbu za október, november, december (v prípade, že vaše dieťa navštevuje krúžok aj v septembri) zaplatiť do 31.10.2023 čo je spolu 42 € (za 3 mesiace).

Prosíme platbu za január, február, marec, apríl, máj, jún (v prípade, že vaše dieťa navštevuje krúžok aj v júni) zaplatiť do 31.01.2024 čo je spolu 70 € (za 5 mesiacov) a 84 € ( za 6 mesiacov).

Do správy pre adresáta uveďte meno dieťaťa a názov krúžku/krúžkov, ktoré dieťa navštevuje.

Obce, ktoré podpísali zmluvu s mestom Piešťany v školskom roku 2023/2024

Obce, ktoré podpísali zmluvu s mestom Piešťany, a preto pre deti z týchto obcí je mesačný poplatok za 6 € :

Častkovce

Borovce

Brunovce

Horná Streda

Ducové

Potvorice

Očkov

Ratnovce

Veselé

Sokolovce

Modrová

Dubovany

Horné Otrokovce

Banka

Svrbice

Hôrka nad Váhom

Krakovany

Pobedim

Rakovice