Číslo účtu CVČ Ahoj Piešťany: SK9156000000005228300002

PRE DETI Z PIEŠŤAN

  • Výška mesačného poplatku za 1 mesiac pre deti z Piešťan je 5,00 €

PRE DETI MIMO PIEŠŤAN

  • Výška mesačného poplatku za 1 mesiac pre deti mimo Piešťan je 13,00 €

Do správy pre adresáta uveďte meno dieťaťa a názov krúžku/krúžkov, ktoré dieťa navštevuje.