Na jednu prihlášku s jedným menom dieťaťa môžte dať viacero krúžkov.

Prihlasovanie do krúžkov je možné  priebežne počas celého školského roka

Ak máte záujem prihlásiť sa do konkrétneho záujmového útvaru (ďalej len ZÚ), postup je nasledovný:

1.  Kontaktujte vedúceho ZÚ  – kontakt nájdete na našej webovej stránke pri každom ZÚ

2.  Po dohode s vedúcim ZÚ si prihlášku môžete stiahnuť zo stránky CVČ, alebo si ju môžete vyzdvihnúť počas prevádzkových hodín CVČ.

3. Pre odhlásenie dieťaťa z krúžku, kontaktujte a informujte vedúceho daného krúžky.

Ďakujem za Váš záujem a tešíme sa na vaše deti.