ROZVRHY NA ŠKOLSKÝ ROK 2022 / 2023

Rozvrh hodín pre krúžky prebiehajúce v hlavnej budove CVČ Ahoj.

PDF na stiahnutie tu: (PRACUJEME NA ŇOM 🙂 )

Rozvrh hodín pre krúžky prebiehajúcich mimo hlavnej budovy CVČ Ahoj.

PDF na stiahnutie tu: (PRACUJEME NA ŇOM 🙂 )