Rozvrh na nový školský rok 2023/2024 bude upresnený až po 15. septembri 2023. Prosíme rodičov o strpenie.

ROZVRHY NA ŠKOLSKÝ ROK 2022 / 2023

Rozvrh hodín pre krúžky prebiehajúce v hlavnej budove CVČ Ahoj.

PDF na stiahnutie tu:

Rozvrh hodín pre krúžky prebiehajúcich mimo hlavnej budovy CVČ Ahoj.

PDF na stiahnutie tu: