ROZVRHY NA ŠKOLSKÝ ROK 2021 / 2022

Rozvrh hodín pre krúžky prebiehajúce v hlavnej budove CVČ Ahoj.

PDF na stiahnutie tu:

Rozvrh hodín pre krúžky prebiehajúcich mimo hlavnej budovy CVČ Ahoj.

PDF na stiahnutie tu: