Od 10.5.2021 sa naše centrum znova otvorí pre deti na nasledovné krúžky:

Florbal – Bajnok

Hádzaná – Ochotnický (len niektoré kategórie)

Keramika – Behanová, Pastorková

Šach – Ochotnický – streda od 15:00 – 17:00 (len kategória začiatočníci)

Tvorivý ateliér – Pastorková

Výtvarná – Behanová