Vo štvrtok 10. septembra 2020 od 15:00 – 18:00 bude v hudobnom pavilóne mušľa v mestskom parku deň otvorených dverí kde sa môžte prísť informovať o nás a naších krúžkoch. Okrem iného si deti môžu skúsiť:

  • maľovanie na stojanoch
  • točenie na hrnčiarkom kruhu
  • streľbu na florbalovú bránku
  • streľbu na hádzanársku bránku
  • kornhol
  • preťahovanie lanom