Vážení rodičia,

V záujme eliminácie rizika nákazy a sprísnenia preventívnych opatrení proti šíreniu „Koronavírusu“ je prerušené vyučovanie v CVČ Ahoj Piešťany ako aj všetky krúžky mimo CVČ Ahoj Piešťany

od 16.3.2020 do ODVOLANIA.

Prosíme Vás, aby ste priebežne sledovali náš web CVČ kvôli možnej zmene termínu začatia krúžkovej činnosti.

O ďalšom postupe Vás budeme informovať.