Tradične, tak ako každý rok, sa aj tento rok konalo v Centre voľného času okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti – Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského.

Okresného kola sa tento rok zúčastnilo  23 detí a učitelia a rodičia mali možnosť vypočuť  si krásne povesti v podaní mladých recitátorov. Deti prišli pripravené, do prednesu sa dokázali vžiť a vcítiť, niektorí dokonca prišli v krojoch, súvisiacich s témou povesti.

Súťažilo sa v troch kategóriách. V I.kategórii, ktorej sa účastnia žiaci 2.-3. ročníkov ZŠ porota prvé miesto udelila Martine Žlnayovej zo ZŠ Brezová,  na druhom mieste skončil Maroš Talpaš (ZŠ Mojmírova) a na treťom mieste Hana Štefaníčková (CSŠ). V II. Kategórií, v ktorej súťažia žiaci 4.-5. ročníka ZŠ sa na prvom mieste umiestnil Ľudomil Minek (ZŠ Brezová), na druhom mieste skončila Klára Halová (ZŠ Mojmírova) a na treťom mieste Hana Rybanská (ZŠ Scherera). V III. Kategórií , ktorej sa účastnia žiaci 6.-7. ročníkov ZŠ a 1.-2. Ročníka OGY sa na prvom mieste umiestnil Jakub Chovanec (ZŠ Rakovice), na druhom mieste skončila Barbora Baranovská (ZŠ Mojmírova) a na treťom mieste sa umiestnil Alexander Barborík (ZŠ Vajanského). Víťazom želám vela úspechov v krajskom kole.