Vážení rodičia

ďakujeme za prejavený záujem no

VŠETKY LETNÉ TÁBORY SÚ UŽ OBSADENÉ !!!

Prihlásiť sa môžete elektronicky prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

  • tábory sú určené pre deti vo veku od 7 do 15 rokov
  • tábory prebiehajú denne od 8:00 do 16:00
  • platbu za tábor je možné uhradiť iba elektronicky cez internet banking na číslo účtu: SK9156000000005228300002. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno dieťaťa a názov tábora. Každý tábor má pridelený variabilný symbol.  Platbu za tábor neuhrádzajte, pokým vám nebude telefonicky alebo emailom potvrdená účasť dieťaťa na tábore. 

Už teraz sa tešíme na leto a letné dobrodružstvá, ktoré nás spolu čakajú. 🙂

3. – 7.7.2023 – KERAMICKÝ TÁBOR

*** TENTO TÁBOR JE UŽ PLNE OBSADENÝ

Variabilný symbol: 1

Vek: 7 – 15 rokov
Cena: 80 eur
Program tábora*
– keramické aktivity
– návšteva keramickej dielne
– návšteva ekoparku

10. – 14.7.2023 – TÁBOR DOBRODRUH

*** TENTO TÁBOR JE UŽ PLNE OBSADENÝ

Variabilný symbol: 2

Vek: 7 – 15 rokov
Cena: 80 eur
Program tábora*
– v tomto tábore zažijú deti každý deň nové dobrodružstvo
– výlety po okolí
– outdoorové aktivity
– návšteva minifarmy
– návšteva kúpaliska
– návšteva lanového parku

10. – 14.7.2023 – TÁBOR KARATE A SEBAOBRANA

*** TENTO TÁBOR JE UŽ PLNE OBSADENÝ

Variabilný symbol: 3

Vek: 8 – 18 rokov
Cena: 60 eur
Program tábora*
– miesto konania je ZŠ EF Schererra (telocvičňa)
– každý deň dvojfázové tréningy
– všeobecná športová príprava
– zdokonaľovanie správnej techniky posilňovacích cvičení s vlastnou hmotnosťou tela
– rozvoj rýchlosti reakcie formou vybraných hier a prostredníctvom špecifického zariadenia A.R.CH.
– rozšírenie kĺbovej pohyblivosti a ohybnosti
– správne držanie tela v postojoch a dýchanie
– nácvik a zdokonaľovanie pádovej techniky
– ukážky a praktická aplikácia techník sebaobrany

17. – 21.7.2023 – FLORBALOVÝ TÁBOR

*** TENTO TÁBOR JE UŽ PLNE OBSADENÝ

Variabilný symbol: 4

Vek: 7 – 15 rokov
Cena: 65 eur
Program tábora*
– doobeda aj poobede športové aktivity
– florbalové aktivity

24. – 28.7.2023 – AKTIVITY TÁBOR

*** TENTO TÁBOR JE UŽ PLNE OBSADENÝ

Variabilný symbol: 5

Vek: 9 – 15 rokov
Cena: 80 eur
Program tábora*
– opekačka v prírode
– outdoorové aktivity
– návšteva ekoparku
– návšteva kúpaliska
– návšteva laser arény

21. – 25.8.2023 – HÁDZANÁRSKY TÁBOR – DENNÝ

!! TENTO TÁBOR JE UŽ PLNE OBSADENÝ

Vek: 8 – 16 rokov
Cena: 100 eur
Program tábora*
– denne dvojfázové hádzanárske tréningy

21. – 25.8.2023 – HÁDZANÁRSKY TÁBOR – POBYTOVÝ V ŠALI

!! TENTO TÁBOR JE UŽ PLNE OBSADENÝ

Vek: 8 – 16 rokov
Cena: 190 eur
Program tábora*
– pobytový tábor v Šali
– denne dvojfázové hádzanárske tréningy

* zmena programu vyhradená