Vážení rodičia,
s radosťou Vám oznamujeme, že aj v tomto roku sme pre Vás a pre Vaše deti pripravili pestrú ponuku letných táborov pre každé dieťa.

Prihlásiť sa môžete elektronicky prostredníctvom prihlasovacieho formulára alebo osobne u nás v CVČ.

4.7.-8.7.2022 – ŠPORTOVÝ TÁBOR (denný tábor)

TENTO TÁBOR JE UŽ PLNE OBSADENÝ

Vek: 8 – 13 rokov
Cena: 80 eur
Program tábora
– doobeda aj poobede športové aktivity
– aktivity vonku

11.7.-15.7.2022 – TÁBOR ŠPORTOVÉ HRY (denný tábor)

TENTO TÁBOR JE UŽ PLNE OBSADENÝ

Vek: 7 – 15 rokov
Cena: 65 eur
Program tábora
– doobeda aj poobede športové aktivity
– aktivity vonku

11.7.-15.7.2022 – TÁBOR KARATE A SEBAOBRANA (denný tábor)

Vek: 8 – 18 rokov
Cena: 50 eur
Program tábora
– miesto konania je ZŠ EF Schererra (telocvičňa)
– každý deň dvojfázové tréningy
– všeobecná športová príprava
– zdokonaľovanie správnej techniky posilňovacích cvičení s vlastnou hmotnosťou tela
– rozvoj rýchlosti reakcie formou vybraných hier a prostredníctvom špecifického zariadenia A.R.CH.
– rozšírenie kĺbovej pohyblivosti a ohybnosti
– správne držanie tela v postojoch a dýchanie
– nácvik a zdokonaľovanie pádovej techniky
– ukážky a praktická aplikácia techník sebaobrany

18.7.-22.7.2022 – TÁBOR DOBRODRUH (denný tábor)

TENTO TÁBOR JE UŽ PLNE OBSADENÝ

Vek: 7 – 15 rokov
Cena: 80 eur
Program tábora
– v tomto tábore zažijú deti každý deň nové dobrodružstvo
– výlety po okolí
– outdoorové aktivity
– návšteva minifarmy
– návšteva kúpaliska
– návšteva lanového parku

25.7.-29.7.2022 – TURISTICKÝ A POZNÁVACÍ TÁBOR (denný tábor)

TENTO TÁBOR JE UŽ PLNE OBSADENÝ

Vek: 7 – 15 rokov
Cena: 80 eur
Program tábora:
– turistika na havran
– ekofarma
– Vincov les
– Bojnice Zoo

1.8.-5.8.2022 – TÁBOR POHYBOVÉ HRY (denný tábor)

Vek: 7 – 9 rokov
Cena: 65 eur
Program tábora
– každý deň rôzne športové aktivity

22.8.-28.8.2022 – HÁDZANÁRSKY TÁBOR (pobytový tábor)

TENTO TÁBOR JE UŽ PLNE OBSADENÝ

Vek: 8 – 16 rokov
Cena: 220 eur
Program tábora
– pobytový tábor na Výtokoch
– denne dvojfázové hádzanárske tréningy