Vypísanú prihlášku nám môžte priniesť do Centra voľného času.