Už prijímame prihlášky na krúžky pre školský rok 2020/2021. Vyberte si krúžok, vyplňte prihlášku a doručte nám ju do centra (stačí ju hodiť aj do schránky). 🙂

Prihlasovať sa na krúžky je možné do 15.09.2020 !

Prihlášku si môžte stiahnúť nižšie.