Centrum voľného času AHOJ zorganizovalo v gescii ministerstva školstva vedy výskumu a športu, VÚC Trnava a v spolupráci so SAŠŠ, Demišport a Aerobic Štúdio No.1 minulý týždeň krajské kolo v aerobiku žiakov a žiačok stredných škôl.  

48 dievčat a dvaja chlapci  zo 7 stredných škôl trnavského kraja si zmerali sily v aerobiku. Účastníci museli absolvovať 5 súťažných kôl v trvaní 45 minút ( aerobik dance, tae bo, Muscle Power, aerobik a spirals). Hodnotilo sa držanie tela, dodržovanie rytmus, presnosť opakovania cvikov cvičiteľa a výraz tváre. Hodnotili sa iba jednotlivci.

Celá súťaž prebehla v skvelej športovej atmosfére, nechýbal príhovor p.riaditeľa CVČ Mgr. PaedDr. RSDr. Miroslava Petráša, ktorý zdôraznil všetkým účastníkom možnosti využívať voľný čas športom a pohybom ako súčasť zdravého životného štýlu. Aj zúčastnení učitelia stredných škôl z nášho kraja a šiesti rozhodcovia kladne hodnotili aktívny prístup mladej generácie k tejto športovej aktivite a aj študenti prejavovali radosť z toho, že sa mohli tejto akcie zúčastniť.

Výsledky: 

1.miesto: Johana Adámková ( SŠŠ J.Herdu Trnava), 

2.miesto  Rebeka Reginová ( Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany) 

3.miesto:  Adam Apónyi (Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany)

Víťazka Johana Adámková postupuje na celoštátne kolo, ktoré sa bude konať 10.2. v Trenčíne.

Fotogaleria z aerobiku