Vedúci krúžku: Behanová Alžbeta


Kontakt: 0908 167 828


Vek: 6 – 15 rokov


Pohlavie: dievčatá aj chlapci


Miesto: budova Centra voľného času


Pomôcky a potreby: poskytne CVČ


Prebieha: do konca júna


Popis:

Vyučovanie je prispôsobené veku dieťaťa. Žiaci sa zoznamujú s novými výtvarnými technikami ako napr. enkaustika, grafika, linoryt, kašírovanie a iné.

Starší žiaci sa zdokonaľujú v kresbe perspektívy a tieňovania pomocou ceruzky a uhlíka.

V priaznivom počasí žiaci chodia kresliť do exteriéru a na výstavy. Tiež sa zúčastňujeme výtvarných súťaží.

Učíme sa technike maľovania akrylom na plátno a aj na stenu.

Pre rodinných príslušníkov organizujeme krásne výstavy v priestoroch CVČ Ahoj.