Vedúci krúžku: Ištván


Kontakt:


Vek:


Pohlavie: dievčatá aj chlapci


Miesto: Hlavná budova CVČ Ahoj Piešťany – jazyková učebňa


Čas: od 15:00


Pomôcky a potreby:


Popis: –