Vedúci krúžku: PhDr. Pavol Ištván


Kontakt: 0915146397


Vek:


Pohlavie: dievčatá aj chlapci


Miesto: Hlavná budova CVČ Ahoj Piešťany – jazyková učebňa a včelnica


Čas: od 15:00


Pomôcky a potreby:


Prebieha: do konca mája


Popis: Naučíme sa základy včelárstva, včelársku terminológiu, základnú biológiu včely medonosnej, druhy úľov, druhy plástov, medonosné rastliny…

Vyskúšame si činnosť včelára počas včelárskej jesene, včelárskej jari, včelárskeho leta a včelárskej zimy.