Vedúci krúžku: Emília Pastorková


Kontakt: 0915 738 398


Vek: od 4 rokov


Pohlavie: dievčatá aj chlapci


Miesto: hlavná budova CVČ


Pomôcky a potreby: poskytne CVČ


Popis:

Krúžok je určený pre menšie deti od 4 rokov. Na krúžku sa s deťmi zameriavame na rôzne tvorivé činnosti a to strihanie, lepenie, otláčanie a grafika, maľovanie a vyfarbovanie.


Prebieha: do konca júna


FOTO