Vedúci krúžku: Doboš František


Kontakt: 0911 521 124


Vek: od 10 rokov – za predpokladu že bude schopný nabíjať vzduchovku


Pohlavie: dievčatá aj chlapci


Miesto:


Pomôcky a potreby: poskytne CVČ


Prebieha: do konca mája


Popis: základný výcvik po teoretickej aj praktickej streľbe zo vzduchovky Slávka vz631