Spolupracujeme so športovým klubom STK Mládež Piešťany.