Vedúci krúžku:

Peter Klein


Kontakt:

0907 724 060


Vek: 9 – 15 rokov


Pohlavie: dievčatá aj chlapci


Pomôcky a potreby:

Hry zabezpečí vedúci krúžku. Ak si niekto prinesie vlastnú hru, môžeme ju vyskúšať.


Popis:

Na krúžku budeme prostredníctvom hier rozvíjať:

 • schopnosť spolupráce
 • logické a strategické myslenie
 • kreativitu
 • empatiu
 • schopnosť vyjadrovať sa
 • manuálne zručnosti

Jednotlivé formy práce budú zahŕňať

 • vysvetlenie pravidiel
 • hranie spoločenských hier – obvykle v skupinkách po 4 žiakov
 • súťaže a turnaje
 • samostatná prezentácia novej hry pre ostatných
 • riešenie hlavolamov

Hry ktoré budeme hrať, sa dajú rozdeliť do skupín

 • kooperatívne
 • strategické
 • logické
 • tvorivé
 • hry využívajúce empatiu (nazývané aj párty hry)
 • vedomostné
 • hry využívajúce manuálne zručnosti

Typické príklady hier, ktoré budeme hrať

 • Osadníci z katanu
 • Na krídlach
 • Záchranári
 • Pandemic
 • Root
 • Piktureka
 • Resistance
 • Heat
 • Formula D
 • Fotosyntéza

Prebieha: do konca mája