Vedúci krúžku: Ing. Vladimír Gubiš, CSc.


Kontakt:


Vek: 5 – 15 rokov


Pohlavie: dievčatá aj chlapci


Miesto: CVČ Ahoj Piešťany


Prebieha: do konca mája