Vedúci krúžku: Jaroslav Heler


Kontakt: 0905 640 287


Vek: 5 – 15 rokov


Pohlavie: dievčatá aj chlapci


Miesto: CVČ Ahoj Piešťany


Prebieha: do konca mája