Vedúci krúžku: Dragula Jozef


Kontakt: 0949 345 686


Vek: od 6 rokov


Pohlavie: dievčatá aj chlapci


Miesto: Hlavná budova CVČ Ahoj na Teplickej ulici


Pomôcky a potreby: Nič (chuť vzdelávať sa a pracovať na dlhodobom cieli)


Prebieha: do konca mája


Popis: – skladanie LEGO strojov, letovanie polovodičových súčiastok, výroba blikajúcej šípky, programovanie LEGO Mindestorm EV3 robota, programovanie LEGO robota v jazyku SCRATCH a v jazyku „C“. Príprava na súťaž First Lego League v Bratislave (FLL), účasť na FLL (najviac 10 detí) v Bratislave. Informovanie všeobecne o oblasti robotiky (prieskum Marsu, Androidi, atď…)