Vedúci krúžku: Eduard Ochotnický

Kontakt: 0951 509 617


Vek: 10 – 15 rokov

Pohlavie: chlapci aj dievčatá


Pomôcky a potreby: USB kľúč, zošit, písacie potreby


Prebieha: do konca júna


Popis:

Tento krúžok je pre vzdelávanie detí v programovacom jazyku Scratch. Vďaka tomuto krúžku sa deti naučia digitálnej tvorivosti, ktorá je nevyhnutná v dnešnom svete. Deti prejdú dokopy 33 projektov a 78 úloh prostredníctvom ktorých sa naučia základné koncepty programovania hravou a zábavnou formou a to bez predchádzajúcich znalostí akýchkoľvek programovacích jazykov či nástrojov programovania. Počas učenia sa deti oboznámia čo sú príkazy naučia sa jednoducho vytvárať a skladať bloky v takej podobe ako je známa hra puzzle. Takto vytvorené príkazy si potom deti môžu jednoducho vyskúšať spustením. Študenti sa veľmi rýchlo naučia princípom programovania, naučia sa ako riešiť programátorské úlohy, ako si zostaviť stratégiu pre tvorbu programov. V programovacom jazyku Scratch si deti vytvoria vlastné animácie, vlastné príbehy ako aj vlastné počítačové hry.