Vedúci krúžku: Ján Derďák

Kontakt: 0903 860 097


Vek: 10 – 15 rokov

Pohlavie: chlapci aj dievčatá


Pomôcky a potreby:


Prebieha: do konca mája


Popis:

Krúžok    „Pohybové hry a úvod do atletiky“  predstavuje vhodný postup pre deti 3 až 5 ročníkov ZŠ  (v mimoriadnom prípade aj 2. ročníka…), ktoré chcú začať aktívnejšie športovať s tým, že celková náplň krúžku je zameraná na všeobecný rozvoj všetkých loptových hier vrátane  úvodu do atletiky a spoznávanie prvých predpokladov na aktívne športovanie a postupne, po získaní  dostatku informácií  o  vhodnosti zamerania aktivity dieťaťa  ponúknuť  aj rodičom návrh na „pohybovú budúcnosť“ dieťaťa.