Vedúci krúžku: Eduard Ochotnický

Kontakt: 0951 509 617


Vek: 8 – 15 rokov

Pohlavie: chlapci aj dievčatá


Pomôcky a potreby: nič


Prebieha: do konca júna


Popis:

Tento krúžok je zameraný na hranie hier na počítači a na PS 4. Deti sa celú hodinu budú spoločne zabávať hraním hier. Naše centrum disponuje aj virtuálnou realitou, ktorú si deti môžu vyskúšať pri hraní hier.