Vedúci krúžku: Blanka Kollárová


Kontakt: 0949 228 429


Vek:


Pohlavie: dievčatá aj chlapci


Miesto: budova Centra voľného času Ahoj


Pomôcky a potreby:


Popis: