Vedúci krúžku: Eva Poláková

Kontakt: 0948 501 583


Vek:

Pohlavie: chlapci aj dievčatá