Vedúci krúžku: Schmitt Sara


Kontakt: 0944 688 320


Vek: 6 – 15 rokov


Pohlavie: dievčatá aj chlapci


Miesto: CVČ Ahoj Piešťany


Prebieha: do konca mája


Popis: Na tomto krúžku chceme Vaše ratolesti hravou formou naučiť Nemecký jazyk. Vyučovanie je prispôsobené veku dieťaťa. Špecializujeme sa na výslovnosť, učenie základných fráz, ktoré deti môžu využiť napr. pri cestovaní. Keďže sme názoru, že hravá forma dokáže deti viacej motivovať, veríme,  že krúžok nemeckého jazyka bude taká výučba, ktorá bude Vaše deti baviť