Vedúci krúžku: Dáša Pavelková


Kontakt: 0944 302 567


Vek: 5 – 15 rokov


Pohlavie: dievčatá aj chlapci


Miesto: telocvičňa ZŠ


Prebieha: do konca mája