Vedúci krúžku: Patrik Mikula


Kontakt: 0908 898 085


Vek: 5 – 15 rokov


Pohlavie: dievčatá aj chlapci


Miesto: CVČ Ahoj Piešťany


Prebieha: do konca mája