Vedúci krúžku: Ing. Marek Chalás, MBA


Kontakt: 0901 770 877


Vek:


Pohlavie: dievčatá aj chlapci


Miesto:


Prebieha: do konca júna