Vedúci krúžku: Eduard Ochotnický

Kontakt: 0951 509 617


Vek: 7 – 10 rokov

Pohlavie: chlapci aj dievčatá

Prebieha: do konca júna