Vedúci krúžku: Eduard Ochotnický

Kontakt: 0951 509 617


Vek: 6 – 10 rokov

Pohlavie: chlapci aj dievčatá

Rozvrh hodín: doplníme po 15.9.2021