Vedúci krúžku:


Kontakt:


Vek: 5 – 15 rokov


Pohlavie: dievčatá aj chlapci


Prebieha: do konca mája


Miesto: