Vedúci krúžku: Kašová Anna


Kontakt: 0907 790 896


Vek: 6 – 15 rokov


Pohlavie: dievčatá aj chlapci


Miesto: CVČ Ahoj Piešťany


Prebieha: do konca júna


Popis: Spolu sa naučíme, čo je dôležité pri umeleckom prednese – akým chybám sa vyhnúť, ako si správne vybrať vhodný text, čo môžem a čo nie pri umeleckom prednese… Najmä však budeme nacvičovať prednes umeleckého textu (veršovaného i neveršovaného).