Vedúci krúžku: Kašová Anna


Kontakt: 0907 790 896


Vek: 7 – 15 rokov


Pohlavie: dievčatá aj chlapci


Miesto: hlavná budova CVČ Ahoj


Prebieha: do konca júna


Popis: Na krúžku sa deti oboznámia s rôznymi typmi komiksu, naučia sa literárne dielo rozdeliť na pásmo postáv a pásmo rozprávača; rozhodnú sa, čo vyjadriť obrázkom, čo slovom, čo v bublinke, čo pod obrázkom… A hlavne deti  budú samy tvoriť jednoduché komiksy.