Vedúci krúžku: Benedik Ľudovít


Kontakt: 0907 542 878


Vek: od 7 rokov


Pohlavie: dievčatá aj chlapci


Pomôcky a potreby: úbor na cvičenie


Prebieha: do konca mája


Popis: Na tomto krúžku sa snažíme deti priviesť k aktívnemu pohybu, pravidelnému športovaniu, zvýšeniu fyzickej kondície, získaniu sebadôvery a disciplíny. S cvičením karate môžu deti začať už v prvých rokoch školskej dochádzky. Prvé tréningy sú zamerané na to, aby si cvičenci zvykli na pravidelnú dochádzku. Neskôr sú pridávané jogové a strečingové cvičenia, aby sa organizmus pripravil na cvičenie karate. Postupne začíname s náukou pokynov a povelov, názvov postojov a jednotlivých techník. Samotné cvičenie, prevádzanie jednotlivých techník, zameranie tréningov, dodržiavanie hierarchie a celková metodika výučby sa riadi stanovami Slovenského zväzu karate. Pokročilí cvičenci pravidelne absolvujú skúšky technickej vyspelosti vykonávané akreditovanými skúšobnými komisármi. Karate je pre všetkých, ktorí majú odhodlanie a vytrvalosť pravidelne cvičiť. Bez ohľadu na vek, v ktorom cvičenec začne pravidelne trénovať. Výsledky svojho snaženia onedlho pozná sám na sebe. Toto dokazujú aj výsledky naších cvičencov nielen na súťažiach a skúškach technickej vyspelosti. Karate je však nielen šport, v ktorom sa súťaží, ale predovšetkým umenie, ktoré učí človeka víťaziť samotného nad sebou.