Vedúci krúžku: Eduard Ochotnický


Kontakt: 0951 509 617


Vek: 10 – 15 rokov (podľa kategórie, viď časť kategórie)


Pohlavie: chlapci aj dievčatá


Rozvrh hodín: podľa veku – viď časť kategórie


Miesto: podľa veku – viď časť kategórie


Pomôcky a potreby: tenisky, tréningové oblečenie, flaška s vodou


Popis: V mladších kategóriách sa snažíme o všeobecnú športovú prípravu s dôrazom na gymnastiku a koordinačné cvičenia (ohybnosť, reakčná schopnosť, jemnú motoriku, priestorovú orientáciu) hravou a zábavnou formou. Začíname so základnými hádzanárskymi individuálnymi zručnosťami (chytať loptu, prihrávať loptu, hádzať na bránku, vedenie lopty- dribling). Neskôr pridávame kondičné športové prvky ako rýchlosť, vytrvalosť ale aj silu. Počas tréningu hrajú deti množstvo rôznorodých hier a robíme rôzne opičie dráhy. Deti na tomto krúžku dostanú základnú pohybovú zručnosť pre ich harmonický motorický rozvoj horných a dolných končatín. Naučia sa hrať hádzanú. Úzko spolupracujeme s piešťanským hádzanárskym tímom MHK Piešťany za ktorý deti môžu hrať turnaje a ligové zápasy.


viac info na webe: www.hapy.sk


Kategórie:

Mladšie žiačky: dievčatá, vek 10 – 12 rokov

  • doplníme po 15.9.2021
Krátke video z tréningu mladších žiačok

Mladší žiaci: chlapci, vek 10 – 12 rokov

  • doplníme po 15.9.2022

Staršie žiačky: chlapci, vek 13 – 15 rokov

  • doplníme po 15.9.2022

Starší žiaci: chlapci, vek 13 – 15 rokov

  • doplníme po 15.9.2021

Fotogaléria hádzanej