Vedúci krúžku: Eduard Ochotnický


Kontakt: 0951 509 617


Vek: 7 – 15 rokov (podľa kategórie, viď časť kategórie)


Pohlavie: chlapci aj dievčatá


Rozvrh hodín: podľa veku – viď časť kategórie


Pomôcky a potreby: tenisky, tréningové oblečenie, flaška s vodou

Prebieha: do konca júnaPopis: V mladších kategóriách sa snažíme o všeobecnú športovú prípravu s dôrazom na gymnastiku a koordinačné cvičenia (ohybnosť, reakčná schopnosť, jemnú motoriku, priestorovú orientáciu) hravou a zábavnou formou. Začíname so základnými hádzanárskymi individuálnymi zručnosťami (chytať loptu, prihrávať loptu, hádzať na bránku, vedenie lopty- dribling). Neskôr pridávame kondičné športové prvky ako rýchlosť, vytrvalosť ale aj silu. Počas tréningu hrajú deti množstvo rôznorodých hier a robíme rôzne opičie dráhy. Deti na tomto krúžku dostanú základnú pohybovú zručnosť pre ich harmonický motorický rozvoj horných a dolných končatín. Naučia sa hrať hádzanú. Úzko spolupracujeme s piešťanským hádzanárskym tímom MHK Piešťany za ktorý deti môžu hrať turnaje a ligové zápasy.


viac info na webe: www.hapy.sk


Kategórie:

Mladšia prípravka: dievčatá+chlapci, vek 7 – 8 rokov

Staršia prípravka: dievčatá+chlapci, vek 9 – 10 rokov

Mladšie žiačky: dievčatá, vek 11 – 12 rokov

Mladší žiaci: chlapci, vek 11 – 12 rokov

Staršie žiačky: chlapci, vek 13 – 15 rokov

Starší žiaci: chlapci, vek 13 – 15 rokov


Fotogaléria hádzanej