Vedúci krúžku: Ing. Marek Chalás, MBA


Kontakt: 0901 770 877


Vek: 5 – 15 rokov


Pohlavie: dievčatá aj chlapci


Pomôcky a potreby: úbor na cvičenie


Prebieha: do konca júna