Vedúci krúžku: Augustín Jakub, Babáčová Sabina


Kontakt: Augustín: 0944 544 093, Babáčová: 0903 745 436


Vek: 5 – 15 rokov


Pohlavie: dievčatá aj chlapci


Rozvrh hodín:


Miesto:


Pomôcky a potreby: úbor na cvičenie


Popis: –


viac info na webe: –