Vedúci krúžku:


Kontakt:


Vek: 5 – 15 rokov


Pohlavie: dievčatá aj chlapci


Rozvrh hodín:


Miesto:


Pomôcky a potreby: úbor na cvičenie


Popis: –


viac info na webe: –