Vedúci krúžku: Bajnok Peter


Kontakt: 0911 843 100


Vek: 5 – 15 rokov


Pohlavie: dievčatá aj chlapci


Rozvrh hodín:


Miesto:


Pomôcky a potreby: florbalová hokejka


Popis: –


viac info na webe: –