Vedúci krúžku: Bajnok Peter


Kontakt: 0911 843 100


Vek: 7 – 15 rokov


Pohlavie: dievčatá aj chlapci


Pomôcky a potreby: florbalová hokejka (vieme požičiať)


Popis: –

Prebieha: do konca júna