Vedúci krúžku: Bieleschová Beáta


Kontakt: 0907 113 628


Vek: 5 – 15 rokov


Pohlavie: dievčatá aj chlapci


Prebieha: do konca mája


Miesto: telocvičňa Gymnázia Pierra de Coubertina