Vedúci krúžku: Bieleschová Beáta


Kontakt: 0907 113 628


Vek: 5 – 15 rokov (podľa kategórie, viď časť kategórie)


Pohlavie: dievčatá aj chlapci


Rozvrh hodín:


Miesto: telocvičňa Gymnázia Pierra de Coubertina


Pomôcky a potreby: –


Popis:


viac info na webe: –