Vedúci krúžku:

DIEVČATÁ : Drgoň Miloš

CHLAPCI : Ochotnický Eduard


Kontakt:

DIEVČATÁ: 0904 465 871

CHLAPCI: 0951 509 617


Vek:

DIEVČATÁ: 5 – 15 rokov

CHLAPCI: 10 – 15 rokov


Pohlavie: dievčatá, chlapci


Miesto:


Popis: