Vedúci krúžku: Dušan Drgoň


Kontakt: 0904 465 871


Vek: 5 – 15 rokov (podľa kategórie, viď časť kategórie)


Pohlavie: dievčatá


Rozvrh hodín: podľa veku – viď časť kategórie


Miesto: podľa veku – viď časť kategórie


Pomôcky a potreby:


Popis:


viac info na webe:


Kategórie: